Main menu

כשליש מתיקינו מגיע מהעברות של עורכי דין אחרים הסומכים על משרדנו!


  • רשלנות רפואית אינה בתחום עיסוקך?
  • יש לך ניגוד עניינים בתיק או הכרות עם הרופא – נתבע פוטנציאלי?
  • הבעייה הרפואית מסובכת מדי?
  • חוות הדעת שקיבלת קבעה שאין רשלנות / אין קשר סיבתי וכיוצ"ב?
  • נקלעת למבוי סתום בתיק רשלנות רפואית ונדרשת עזרה / הצלה?
  • יש לך תיק שמכל סיבה שהיא את/ה מעדיף/פה שמשרד אחר ינהלו?
  • אנחנו ננהל את התיק כשותפיך!

 

אל תהסס לפנות אלינו! אנחנו נעבוד ואת/ה תהני/ה כשותף!

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!