Main menu

בית המשפט העליון אישר פסק דין שפסק לקטין, שיוצג על ידי המשרד, סך 3,021,901 ש"ח.

ביום 31.12.18 בית המשפט העליון אישר פסק דין, שניתן על ידי כב' השופטת גנות מבית משפט מחוזי בתל אביב, אשר פסקה לקטין, אשר נפגע מפעולת ואקום רשלנית בלידה, ויוצג על ידי משרדנו,  סך 3,021,901 ש"ח, תוך שהוא דוחה את ערעור הנתבעת בשאלת האחריות והנזק.…

תובע, שיוצג על ידנו, זכה בתביעה כנגד הפניקס, חברה לביטוח, ונמצא זכאי למלוא התשלום לפי פוליסת אובדן כושר עבודה

בית המשפט שלום בירושלים קיבל תביעת מרשנו וקבע כי מגיע לו תשלום מלא לפי פוליסת אובדן כושר העבודה. בית המשפט דחה את הטענות של הפניקס חב' לביטוח כי למרות מצבו הרפואי התובע יכול לעבוד בניהול ועושה כך בפועל. הליך: תא 60722-01-14 טוליאן נ' הפניקס…

תובע, אשר יוצג על ידי משרדנו, בתביעה כנגד מדינת ישראל בגין רשלנות רפואית במהלך הלידה זכה בסך 3,021,901 ש"ח.

בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופטת גנות, פסקה לתובע, אשר יוצג על ידי משרדנו סך 3,021,901 ש"ח. התובע נפגע במהלך לידתו לאחר שהרופא, מתמחה בשנה אחרונה להתמחותו, החליט לסיים את הלידה על ידי ביצוע ואקום בתנאים לא מתאימים. בית המשפט קבע כי ההחלטה נתקבלה ללא הפעלת שיקול דעת מתאים, לא תאמה את הפרקטיקה הרפואית…

בית משפט מחוזי בבאר שבע קיבל תביעה של קטין, שיוצג על ידי משרדנו, ופסק 9,069,000 ש"ח לפני ניכוי מל"ל.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע , כב' השופט פרידלנר, קיבל תביעה של ילד שיוצג על ידי משרדנו. נקבע כי הנתבעת התרשלה בטיפול בילד הפג ובכך גרמה לו לנזק כבד. נפסק פיצוי בשיעור 9,069,000 ש"ח לפני ניכוי מל"ל. הליך: ת.א 1190/07 (מחוזי ב"ש) פלוני נ' מדינת ישראל…

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!