Main menu

ע"א 789/89 – סמדר עמר נ` קופת חולים של ההסתדרות הכללית.

המשרד ייצג בתיק זה ילדה שנגרם לה נזק מוחי קשה שהביא לשיתוק מלא בארבעת הגפיים כתוצאה של מחסור בחמצן שנגרם עקב קושי לבצע אינטובציה במהלך של הרדמת האם לקראת הביצוע המתוכנן של לידה באמצעות ניתוח קיסרי. בית המשפט העליון קיבל את ערעור המשרד וקבע כי הרופאים שהתקשו לבצע את האינטובציה התרשלו והם אחראים לנזק שנגרם.…

ת"א ( באר שבע ) 3066/97 רחל גורי נגד גלי שיווק.

המשרד ייצג בתיק זה אשה שארעה לה תאונה בעבודה ביום 20.8.96 בהיותה בת 55 וכתוצאה ממנה נפצעה קשה ונותרה משותקת בפלג גופה התחתון ונכות בשיעור של 100%. ביום 11.1.2001 בית המשפט המחוזי פסק לאשה פיצויים בסך של 4,835,841 ש"ח ולאחר ניכוים חוייבו המעבידה ומבטחה לשלם לאשה 3,820,841 ¤. הנתבעות ערערו לבית המשפט העליון שהפחית 150,000…

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!