Main menu

ת"א ( באר שבע ) 3066/97 רחל גורי נגד גלי שיווק.

המשרד ייצג בתיק זה אשה שארעה לה תאונה בעבודה ביום 20.8.96 בהיותה בת 55 וכתוצאה ממנה נפצעה קשה ונותרה משותקת בפלג גופה התחתון ונכות בשיעור של 100%. ביום 11.1.2001 בית המשפט המחוזי פסק לאשה פיצויים בסך של 4,835,841 ש"ח ולאחר ניכוים חוייבו המעבידה ומבטחה לשלם לאשה 3,820,841 ¤. הנתבעות ערערו לבית המשפט העליון שהפחית 150,000…

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!