Main menu

בית המשפט פסק ללקוחה של משרדנו שנפגע מנפילת שעון קיר סך 1.2 מיליון ש"ח

ביום 30.12.19, בתביעה ת"א 2886-07-13 בית המשפט פסק ללקוחה של משרדנו, אשר נפגעה במהלך העבודה מנפילת שעון קיר, פיצוי בסך 1.2 ש"ח בנוסף לסך 420,000 ש"ח תגמולי המוסד לביטוח לאומי שנתקבלו בסיוע משרדנו. בית המשפט קיבל את עמדתנו כי יש להעדיף את קביעת המומחה מטעם התביעה פרופ' שקד על פני הקביעה של מומחה בית המשפט.…

משרדנו הגיש תביעה בשם משפחת ארי נשר כנגד יצחק אספה וחברות הביטוח

משרדנו הגיש תביעה בשם משפחת ארי נשר כנגד יצחק אספה וחברות הביטוח. ראו כתבה: "אובדן גדול לקולנוע: משפחתו של ארי נשר תובעת את הדורס" משפחת הנער שנדרס למוות בשנה שעברה הגישה תביעה אזרחית נגד יצחק אספה, שהורשע בהפקרה ובשיבוש, בסכום של עד 2.5 מיליון ש"ח. זאת, לצורך הפעלת אמבולנס על שמו לכתבה המלאה >>>  …

הביקור אצל רופא שיניים הסתיים במוות

הביקור אצל רופא שיניים הסתיים במוות י' נכנס לטיפול שיניים בהרדמה מלאה, ממנה הוא לא התעורר. דו"ח בדיקה של ועדה מטעם משרד הבריאות קבע כי מינון תרופות ההרדמה שנתן המרדים בן ה-82 לי' לא הלמו את משקלו וכי אסור היה לבצע את ההרדמה במרפאה. משרד הבריאות טרם יישם את מסקנות הוועדה לקביעת כללים המגבילים את…

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!