Main menu

15 באוגוסט 2011

מערכת וואלה! חדשות

בית משפט השלום פסק כי שירותי בריאות כללית יפצו את הצעירה לאחר שהרופאים איבחנו באופן לקוי ומאוחר דלקות אוזנים מהן סבלה בילדותה. כתוצאה נפגעו פניה של הצעירה

לכתבה המלאה >>>

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!