Main menu

כאן ייצג המשרד צעיר ששוחרר מחדר מיון ללא שמצבו הרפואי אובחן ואשר הצריך ניתוח מיידי. מאוחר יותר נותח בבית חולים אחר וחייו ניצלו אך הרופאים נאלצו לכרות חלק ניכר ממעיו ומאז אינו אוכל באופן רגיל והוא נזקק למנגנון הזנה מלאכותי. עקב כך נגרמה לו נכות צמיתה. בית המשפט המחוזי מצא כי הנתבעים אחראים לנזק ופסק פיצויים בסכום הגדול ביותר שנפסק עד לאותו זמן לגבי נכות דומה. בית המשפט פסק בחודש 9/1984 54 מילון שקלים ובנוסף לכך סכום חודשי בסך 745,000 שקלים ובנוסף סך של 5,000 $ אחת ל 7 שנים ושכ"ט עו"ד בסך 20 מילון שקל.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!