Main menu

האם זיהום קרומי השפיר (כוריואמניוניטיס) גורם לשיתוק מוחין?

בעבר מקובל היה שהתשובה חיובית, מפני שבמרבית העבודות מצאו קשר סטטיסטי בין כוריואמניוניטיס (זיהום קרומי השפיר) לבין שיתוק מוחין. אולם הדעה המקובלת כיום הינה שהכוריואמניוניטיס איננו גורם כשלעצמו לשיתוק מוחין, אלא שהוא משמש "מגבר", כך שאם הלידה הייתה בתשניק או שנגרמה הפרעה בזרימת הדם למח לאחר הלידה, כגון מהנשמת יתר לאחר הלידה, יכול להיגרם שיתוק…

בעבר מקובל היה שהתשובה חיובית, מפני שבמרבית העבודות מצאו קשר סטטיסטי בין כוריואמניוניטיס (זיהום קרומי השפיר) לבין שיתוק מוחין. אולם הדעה המקובלת כיום הינה שהכוריואמניוניטיס איננו גורם כשלעצמו לשיתוק מוחין, אלא שהוא משמש "מגבר", כך שאם הלידה הייתה בתשניק או שנגרמה הפרעה בזרימת הדם למח לאחר הלידה, כגון מהנשמת יתר לאחר הלידה, יכול להיגרם שיתוק מוחין שלא היה נגרם, או שהינו חמור יותר מאשר אילמלא קדם הכוריואמניוניטיס לתשניק או להנשמת היתר.

האם הפרייה חוץ גופית עלולה לגרום לשיתוק מוחין?

הסיכון לשיתוק מוחין בהפרייה חוץ גופית נובע רובו ככולו מהעברת יותר מעובר אחד, כלומר מהריונות מרובי עוברים והלידות המוקדמות ופגות הכרוכים בכך. משרד הבריאות הינחה להגביל את מספר העוברים המועברים, למעט במקרים חריגים. המספר ירד משך השנים וכיום הינו עד שני עוברים. בכל מקרה של שיתוק מוחין לאחר הריון מרובה עוברים מהפרייה חוץ גופית של…

הסיכון לשיתוק מוחין בהפרייה חוץ גופית נובע רובו ככולו מהעברת יותר מעובר אחד, כלומר מהריונות מרובי עוברים והלידות המוקדמות ופגות הכרוכים בכך. משרד הבריאות הינחה להגביל את מספר העוברים המועברים, למעט במקרים חריגים. המספר ירד משך השנים וכיום הינו עד שני עוברים. בכל מקרה של שיתוק מוחין לאחר הריון מרובה עוברים מהפרייה חוץ גופית של יותר משני עוברים, יש לבחון אם העברת יותר משני עוברים הייתי מוצדקת בנסיבות העניין וניתנה לכך הסכמה מדעת כדין.

לילד שנולד פג יש שיתוק מוחין. איך יודעים אם שיתוק המוחין נגרם בגלל רשלנות?

פגות איננה גורמת כשלעצמה לשיתוק מוחין. שיתוק מוחין מתרחש יותר בפגים, כי מוחם רגיש יותר לדברים שיכולים לגרום לשיתוק מוחין. שיתוק המוחין יתרחש רק אם הפג נולד בתשניק או שחל סיבוך בטיפול לאחר הלידה! ואם התשניק או הסיבוך הם תוצאת רשלנות אם לאו – את זה צריך לבדוק בכל מקרה לגופו. במקרים המגיעים למשרדנו אנו…

פגות איננה גורמת כשלעצמה לשיתוק מוחין. שיתוק מוחין מתרחש יותר בפגים, כי מוחם רגיש יותר לדברים שיכולים לגרום לשיתוק מוחין. שיתוק המוחין יתרחש רק אם הפג נולד בתשניק או שחל סיבוך בטיפול לאחר הלידה! ואם התשניק או הסיבוך הם תוצאת רשלנות אם לאו – את זה צריך לבדוק בכל מקרה לגופו. במקרים המגיעים למשרדנו אנו אוספים את החומר הרפואי וחופרים ונוברים וקוראים בו עד שמוצאים את הסיבה הרפואית לשיתוק מוחין. לאחר מכן מעריכים אם מדובר בסיבוך שאפשר היה למנוע אותו בהתנהלות זהירה וסבירה, ואם כך הדבר – הרי שמדובר ברשלנות רפואית שגרמה לשיתוק המוחין.
אנו מאמינים שלכל ילד עם שיתוק מוחין מגיע שהחומר שלו יבדק לגילוי סיבת שיתוק המוחין ובחינתה, אם מקורה ברשלנות אם לאו. ואת זה בדיוק אנו עושים!

אמרו לי ששיתוק המוחין הוא מהפגות, ואת הפגות אי אפשר למנוע. זה נכון?

אומנם לא יודעים כיום למנוע פגות לאחר שכבר יש הריון, אך פגות איננה גורמת כשלעצמה לשיתוק מוחין. שיתוק מוחין מתרחש יותר בפגים, כי מוחם רגיש יותר לדברים שיכולים לגרום לשיתוק מוחין. שיתוק המוחין יתרחש רק אם הפג נולד בתשניק או שחל סיבוך בטיפול לאחר הלידה! ואם התשניק או הסיבוך הם תוצאת רשלנות אם לאו –…

אומנם לא יודעים כיום למנוע פגות לאחר שכבר יש הריון, אך פגות איננה גורמת כשלעצמה לשיתוק מוחין. שיתוק מוחין מתרחש יותר בפגים, כי מוחם רגיש יותר לדברים שיכולים לגרום לשיתוק מוחין. שיתוק המוחין יתרחש רק אם הפג נולד בתשניק או שחל סיבוך בטיפול לאחר הלידה!
ואם התשניק או הסיבוך הם תוצאת רשלנות אם לאו – את זה צריך לבדוק בכל מקרה לגופו.
לכן מומלץ וראוי בכל מקרה של שיתוק מוחין לאסוף את החומר הרפואי ולבדוק. זוהי חלק מהמומחיות שלנו.

אמרו לי שבדרך כלל לא יודעים ממה נגרם שיתוק מוחין. זה נכון?

בעבר הרחוק, עד לפני כשלושים שנה, היה מקובל שבדרך כלל לא יודעים ממה נגרם שיתוק המוחין. בעבר הקרוב יותר, עד לפני כעשרים שנה, היו אומרים שהסיבה לכמחצית ממקרי שיתוק המוחין אינה ידועה. כיום בלתי רגיל הוא שלא מוצאים את סיבת שיתוק המוחין, ובלבד שמחפשים כהלכה! זוהי חלק ממומחיותו הייחודית של המשרד.…

בעבר הרחוק, עד לפני כשלושים שנה, היה מקובל שבדרך כלל לא יודעים ממה נגרם שיתוק המוחין. בעבר הקרוב יותר, עד לפני כעשרים שנה, היו אומרים שהסיבה לכמחצית ממקרי שיתוק המוחין אינה ידועה. כיום בלתי רגיל הוא שלא מוצאים את סיבת שיתוק המוחין, ובלבד שמחפשים כהלכה! זוהי חלק ממומחיותו הייחודית של המשרד.

איך יודעים ממה נגרם שיתוק מוחין?

כדי לדעת ממה נגרם שיתוק מוחין צריך לעבור על מלוא החומר הרפואי בעיון רב ולחפש. ואם לא מוצאים ב"סיבוב" ראשון – צריך לעשות סבב נוסף. אנו נוהגים לעבור על החומר שוב ושוב עד שמוצאים, בבחינת יגעת ומצאת – תאמין!…

כדי לדעת ממה נגרם שיתוק מוחין צריך לעבור על מלוא החומר הרפואי בעיון רב ולחפש. ואם לא מוצאים ב"סיבוב" ראשון – צריך לעשות סבב נוסף. אנו נוהגים לעבור על החומר שוב ושוב עד שמוצאים, בבחינת יגעת ומצאת – תאמין!

האם יש התיישנות ברשלנות רפואית? עד מתי אפשר להגיש תביעה ברשלנות רפואית?

קיום או העדר התיישנות מתייחס למועד היווצרות עילת התביעה: 7 שנים להורים ועד גיל 25 לקטינים, תלוי מי בעל זכות התביעה. ישנם מצבים בהם יש הארכה של תקופת ההתיישנות. למשל: אם לא יודעים על היגרמות הנזק – עד 10 שנים לאחר היגרמות הנזק. כשההורים תובעים על שהביאו ילד פגוע לעולם בגלל שהפגיעה לא אובחנה קודם…

קיום או העדר התיישנות מתייחס למועד היווצרות עילת התביעה: 7 שנים להורים ועד גיל 25 לקטינים, תלוי מי בעל זכות התביעה. ישנם מצבים בהם יש הארכה של תקופת ההתיישנות. למשל: אם לא יודעים על היגרמות הנזק – עד 10 שנים לאחר היגרמות הנזק. כשההורים תובעים על שהביאו ילד פגוע לעולם בגלל שהפגיעה לא אובחנה קודם ללידה חלים כללים מיוחדים – מומלץ להגיע בהקדם לברור הנושא.

האם יש התיישנות ברשלנות רפואית? עד מתי אפשר להגיש תביעה ברשלנות רפואית?

קיום או העדר התיישנות מתייחס למועד היווצרות עילת התביעה: 7 שנים להורים ועד גיל 25 לקטינים, תלוי מי בעל זכות התביעה. ישנם מצבים בהם יש הארכה של תקופת ההתיישנות. למשל: אם לא יודעים על היגרמות הנזק – עד 10 שנים לאחר היגרמות הנזק. כשההורים תובעים על שהביאו ילד פגוע לעולם בגלל שהפגיעה לא אובחנה קודם…

קיום או העדר התיישנות מתייחס למועד היווצרות עילת התביעה: 7 שנים להורים ועד גיל 25 לקטינים, תלוי מי בעל זכות התביעה. ישנם מצבים בהם יש הארכה של תקופת ההתיישנות. למשל: אם לא יודעים על היגרמות הנזק – עד 10 שנים לאחר היגרמות הנזק. כשההורים תובעים על שהביאו ילד פגוע לעולם בגלל שהפגיעה לא אובחנה קודם ללידה חלים כללים מיוחדים – מומלץ להגיע בהקדם לברור הנושא.

איך משיגים חוות דעת מתאימה?

אם לאחר הבדיקה במשרדנו מגיעים למסקנה שרשלנות רפואית היא שגרמה לנזק, אנחנו דואגים למציאת המומחה המתאים, ולהעמידו על ממצאינו ועל כך שעולה מהם לכאורה שרשלנות רפואית היא שגרמה לנזק. לאחר שהוא בוחן את החומר ומקבל את עמדתנו שהייתי רשלנות בטיפול שגרמה לנזק – אנו מנחים אותו בעריכת חוות הדעת. בזכות יכולתנו להעריך אלנכון אם הייתה…

אם לאחר הבדיקה במשרדנו מגיעים למסקנה שרשלנות רפואית היא שגרמה לנזק, אנחנו דואגים למציאת המומחה המתאים, ולהעמידו על ממצאינו ועל כך שעולה מהם לכאורה שרשלנות רפואית היא שגרמה לנזק. לאחר שהוא בוחן את החומר ומקבל את עמדתנו שהייתי רשלנות בטיפול שגרמה לנזק – אנו מנחים אותו בעריכת חוות הדעת. בזכות יכולתנו להעריך אלנכון אם הייתה או לא הייתה רשלנות בטיפול שגרמה לנזק, הרי שאם נעריך כי לא הייתה כזו נחסך ללקוח תשלום  למומחה חיצוני לבחינת החומר.  ובזכות היכולת במשרד לגלות את הרשלנות שגרמה לנזק אנו יכולים להעמיד את המומחה על ממצאינו ולשכנעו כי מוצדק שיתן חוות דעת, מקום שאלמלא כן לא היה נותן אותה. 

מסמכים: האם אני צריך להשיג בעצמי את החומר הרפואי שלי לפני שבאים אליכם? אם כן, איך? כמה זה עולה?

תקציר התשובה מופיע כאן וכדי לגשת לתשובה המלאה יש ללחוץ או על הכותרת או על התקציר והתשובה תפתח כאקורדיאון פה למטה…

אין צורך. אנו נזמין את החומר הרפואי מהקופה, בית החולים או הרופא תוך שימוש בכתב ויתור סודיות רפואית שנקבל ממך. העלות נקבעת על ידי משרד הבריאות, בדרך כלל כסכום מינימום לפריט ולפי מספר הדפים. מדובר בעלות של עד כמה מאות ש"ח. משרדנו אינו נעזר בחברות תיווך או מתווכים – אנו דואגים להזמין בעצמנו את החומר הרפואי שנדרש, ובכך מושג חיסכון בעלויות.

אילו מסמכים והוכחות צריך להביא למשפט כדי להוכיח רשלנות רפואית במהלך לידה, שכתוצאה ממנה נגרם שיתוק מוחין?

תקציר התשובה מופיע כאן וכדי לגשת לתשובה המלאה יש ללחוץ או על הכותרת או על התקציר והתשובה תפתח כאקורדיאון פה למטה…

מי שרוצה לטעון עניין שברפואה צריך לצרף לתביעתו חוות דעת מומחה רפואי כראייה לטענותיו. חוות הדעת הרפואית מתבססת כרגיל על החומר הרפואי הרלבנטי. זה יכול שיהיה ממהלך ההריון, הלידה או לאחר הלידה. חוות הדעת הרפואית מתבססת כמובן גם על הספרות הרפואית ומומחיותו של המומחה.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!