Main menu

ז’בוטינסקי 35
רמת גן, 52511
מגדלי התאומים 2
קומה 9

נשמח לענות לכם
03-6132361
שלחו לנו מייל
leahwein@zahav.net.il

כבר יותר מ-50 שנה
משרדינו מטפל בהצלחה

בהשבת זכויות הלקוח ולמעלה מזה.

דברו איתנו .

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!