Main menu

בתיק זה ייצג המשרד את המערערת המעבידה של המשיב שתבע פיצויים מן המעבידה בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונה בעבודה. פסק דין הטביע חותמו בסוגיית הקטנת הנזק ומוזכר בפסקי דין רבים.
בעניין שנדון בפסק הדין התעוררה השאלה האם חלה על הניזוק, התובע פיצויים ממעבידו בגין נזקי גוף בגין תאונה, שארעה לו בעבודה, החובה לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בתביעה להחמרת מצבו לאחר שכבר פנה בעבר לביטוח הלאומי בתביעה לגמלאות עקב התאונה ותביעתו הוכרה על ידי המוסד. בית המשפט העליון השיב לשאלה זו בחיוב וקבע שבמסגרת חובת הניזוק להקטין את נזקו עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה בגין החמרת מצבו הרפואי שעקב התאונה.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!