Main menu

19.4.15- ynet

השופטת דליה גנות כתבה פסק דין חריף נגד מנתח בכיר שנכשל בניתוח שנעשה בבית חולים פרטי: "רופא יהיר ומתנשא, שסבר שאינו יכול לשגות". המנתח: "מתכוון לערער".

 

לכתבה המלאה >>>

 

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!