Main menu

27/1/2011 – Nrg

משרד הבריאות יפצה משפחה לאחר שביצע הפריה חוץ גופית שלא לפי הנהלים ואחד הילדים נולד עם שיתוק מוחין

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי משרד הבריאות יפצה בשישה מיליון שקל את הוריו של ילד שנולד עם שיתוק מוחין כתוצאה מהפריה מרובת עוברים שבוצעה בניגוד לנהלים. במהלך המשפט התנהל משא ומתן בין הצדדים, ולאחרונה נחתם הסכם פשרה לפיו המשרד יפצה את המשפחה בסכום המדובר. הילד היום בגיל 13.

לכתבה המלאה >>>

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!