Main menu

ביום 30.12.19, בתביעה ת"א 2886-07-13 בית המשפט פסק ללקוחה של משרדנו, אשר נפגעה במהלך העבודה מנפילת שעון קיר, פיצוי בסך 1.2 ש"ח בנוסף לסך 420,000 ש"ח תגמולי המוסד לביטוח לאומי שנתקבלו בסיוע משרדנו.
בית המשפט קיבל את עמדתנו כי יש להעדיף את קביעת המומחה מטעם התביעה פרופ' שקד על פני הקביעה של מומחה בית המשפט.

ראו כתבה במאקו " שעון קיר נפל לעובדת על הראש – והיא תקבל פיצוי של מיליונים"

לכתבה המלאה >>>

 

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!