Main menu

9.1.17 – ynet- הופסקו תגמולים לחולה נוירולוגי: 'חזרת לעבוד'

כתבה שנכתבה בעקבות פסק דין שניתן בתא 60722-01-14 בו משרדנו זכה בתביעה נגד חברת ביטוח הפניקס לתשלום תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

לכתבה המלאה >>>

 

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!