Main menu

ביום 31.12.18 בית המשפט העליון אישר פסק דין, שניתן על ידי כב' השופטת גנות מבית משפט מחוזי בתל אביב, אשר פסקה לקטין, אשר נפגע מפעולת ואקום רשלנית בלידה, ויוצג על ידי משרדנו,  סך 3,021,901 ש"ח, תוך שהוא דוחה את ערעור הנתבעת בשאלת האחריות והנזק.

חדשות והתראות – שימו לב!

בית המשפט העליון קבע ביום 28.8.2014 כי תביעות בשם ילדים שנולדו פגועים בשל רשלנות שבגללה לא בוצעה הפלה, כגון בשל החמצת מומים או מחלות בעובר, יתיישנו ביום 28.8.2015 או בהגיע הילד לגיל 7 שנים, לפי המאוחר. אל תחכו! שנה זה מעט מאוד זמן לגיבוש והגשת תביעות כאלה! משרדנו עם הרופא שבו ערוכים ומוכנים לטפל בתביעות היוולדות או הולדה בעוולה. לייצגכם ישירות או בשיתוף עורך דינכם!